Aktiviteter

 

Vår største humanitære aktivitet er KIWANIS-DAGEN, som er et samarbeidsprosjekt med "herreklubben".

KIWANIS-DAGEN arrangeres hvert år siste lørdag i august. Da inviterer vi funksjonshemmede barn og unge til Kurbadet i Sandefjord, hvor det foregår idrettsleker, underholdning og bespisning, uten kostnad for deltakere og ledsagere. De siste årenes gjennomsnittlige deltaker+ledsagerantall har vært ca 250 personer.

 

I tillegg medvirker vi til weekendarrangement for funksjonshemmede barn og unge og deres familier på Gurvika Feriested i Nevlunghavn (se mer info på www.gurvika.no )

 

Vi har fadderskap i SOS-Barnebyer.

 

Vi støtter også enkeltpersoner og foreninger/lag økonomisk, men legger vekt på at støtten primært skal gå til vårt nærmiljø.

 

Videre er vi engasjert i et fellesprosjekt for kiwanis Distrikt Norden som heter KIWANISDUKKEN. Vi produserer og leverer en liten dukke til sykehus, legesenter, helsestasjoner og ambulanser. Dukken kan benyttes av både jenter og gutter, og er laget slik at barnet (pasienten) kan tegne/male på dukken samme type sår/sykdom som barnet selv har, samtidig som legen kan bruke dukken til å vise barnet hvilken behandling barnet skal få. Denne KIWANISDUKKEN har vist seg å være til STOR trøst og trygghet for syke barn, og anbefales av prof.dr.med. Trond Diseth som er avdelingsoverlege ved barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon på Rikshospitalet.

 

Av inntektsbringende aktiviteter kan nevnes blomstershow, juleutlodning, salg av julekalendere, loppemarked og deltakelse med egenproduserte artikler under Det Kulturelle Julemarkedet på Torvet i Sandefjord.

 

Ved siden av alle våre flotte aktiviteter vektlegger klubben sterkt at medlemmene skal føle seg velkommen og ha det fint gjennom klubbens interne, sosiale nettverk.

 

.....se bilder fra våre aktiviteter.....